Nhượng Quyền Thương Hiệu

Nhượng Quyền Thương Hiệu | Hiện nay, trên thị trường Việt Nam hoạt động sản xuất, kinh doanh sơn đang phát triển rộng rãi với rất nhiều thương hiệu sơn khác nhau phổ biến nhất như sơn Dulux, sơn Jotun, sơn Toa, sơn Nippon… Nhiều doanh nghiệp kinh doanh sơn đã chú trọng việc đăng ký nhãn hiệu cho các sản phẩm sơn của mình kể cả những sản phẩm sơn nước ngoài khi kinh doanh tại Việt Nam cũng đã thực hiện việc đăng ký nhãn hiệu này tại Việt Nam. cách thi công sơn chống nóng

Nhượng Quyền Thương Hiệu

Việc đăng ký thương hiệu sơn là hoạt động cần thiết để nhãn hiệu của mình được bảo hộ tránh được tình trạng nhãn hiệu của mình bị chủ thể khác sử dụng bất hợp pháp. Do đó, nhằm bảo hộ thương hiệu cho mình, các doanh nghiệp nên thực hiện việc đăng ký nhãn hiệu ngay từ thời điểm sử dụng nó.

Thương hiệu sơn đang được chuyển nhượng : Goldsilk Nanosilk, Painthome, Aycolor, Antiuv, Josenlux, Korelex, Minolux, Elinano >> Liên hệ : 0943.188.318 Mr Cương


Top